Acte necesare:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate la notar:
a) in cazul achizitionarii apartamentului de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor (unde este cazul),
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman:
• Contract de vanzare-cumparare
• Decizie/Dispozitie de teren
• Procesul Verbal de Predare-Primire
• Adeverinta de achitare integrala
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii;

Acte necesare

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, – copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii;

Acte necesare

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate/contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor(daca este cazul)- copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si Certificatul de edificare al constructiei (daca e cazul) – copii legalizate sau original;
4. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii

Acte necesare

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, – copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii

Acte necesare:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
2. Extrasul de Carte Funciara pentru informare in original sau fotocopii
3. Planul de Amplasament si Delimitare al imobilului avizat de OCPI, de la inscrierea in Cartea Funciara – copie simpla
4. Certificatul de edificare al constructiei – copie legalizata sau original;
5. Schita de la Autorizatia de construire – copie simpla;

Acte necesare

1. Extras de carte funciara pentru informare in original sau fotocopii;
2. Planul/Planurile de amplasament al imobilului/imobilelor avizate de OCPI – fotocopii
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – fotocopii
4. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original sau copie legalizata

Acte necesare

1. Extras de carte funciara pentru informare in original sau fotocopii;
2. Planul/Planurile de amplasament al imobilului/imobilelor avizate de OCPI – fotocopii
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – fotocopii
4. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original sau copie legalizata

Acte necesare

1. Extras de carte funciara pentru informare in original sau fotocopii;
2. Planul/Planurile de amplasament al imobilului/imobilelor avizate de OCPI – fotocopii

Acte necesare

 1. Inventarul de coordonate al punctelor de contur avizat de OCPI.

Sunati la 0743.220.620 acum

pentru oferta personalizata nevoilor dumneavoastra